Nå ønsker de fire friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms å gjøre stas på nok en viktig ildsjel for friluftslivet i fylket. Når kommunene og friluftslivets organisasjoner møtes til den årlige friluftssamlingen i november, vil Friluftslivets ildsjelpris bli både i Troms og Finnmark og siden det er Frivillighetens år er det litt ekstra stas. Christine Myrseth som er koordinator i FNF Troms oppfordrer folk i fylket til å foreslå kandidater. 

- Vi er på jakt etter personer eller organisasjoner som har gjort en betydelig og verdifull innsats for friluftslivet i sitt lokalmiljø. I tillegg til å verdsette den jobben som har vært gjort ønsker vi at prisen skal være en inspirasjon til videre innsats for friluftslivet i sitt nærmiljø og vi håper folk tenker bredt om hvem de nominerer. FNF Troms og friluftsrådene ser at friluftslivets møteplasser og muligheten til å være aktiv i naturen er en veldig viktig verdi i vårt samfunn- og med stor betydning for folkehelsen. Det gjøres utrolig mye bra arbeid i mange lokalmiljø og kommuner. Ved å dele ut Friluftslivets ildsjelpris ønsker vi å synliggjøre og hedre den store, frivillige innsatsen som legges ned i hele fylket, den kan vi aldri ta for gitt! Det er mange som bidrar med aktiviteter, tilrettelegging og naturglede, så det å finne gode kandidater blir neppe noe problem. Som tidligere år vil juryen få en krevende jobb med å velge ut den beste kandidaten , avslutter Christine Myrseth i FNF Troms.

Vi er på jakt etter gode kandidater og håper derfor mange vil være med og foreslå hvem som bør få prisen i 2022. I tillegg til FNF Troms består juryen av personer fra de fire friluftsrådene i gamle Troms fylke.

 

Forslag til kandidater med kort begrunnelse sendes til troms@fnf-nett.no innen 1.oktober.