Når du besvarer denne spørreundersøkelsen får vi ditt bidrag inn i kommunens forarbeid til den nye driftsavtalen, og du får en mulighet til å påvirke opplegget i forhold til dine reisebehov.

 

Besvar undersøkelsen ved å klikke deg inn på denne linken: https://app.easyquest.com/q/q8M6D

 

Del gjerne undersøkelsen videre til de du tror kan ha interesse for å bidra i forhold til dette.