Nordreisa kommune har undertegnet kontrakt med JoWa Maskin for opparbeidelse av Rovdas gravlund på vestsiden av E6. Entreprenøren vil starte opp med skogrydding og riggetablering i uke 5/2021.

Arbeidet vil berøre gangveien ned til turområdet Kvænnes.  Entreprenøren vil gjøre tiltak slik at det vil være mulig å gå rundt anleggsområdet. Dette er et mye benyttet turområde for lokalbefolkningen og Nordreisa kommune beklager at det i perioder under anleggsarbeidet vil være vanskeligere tilgjengelighet til turområdet enn normalt.


Kommunen ber alle respektere sperringer som er satt opp for å ivareta sikkerhet for alle parter.