Nr. 1: Legetjenesten
Begrunnelse: Fraværet de siste 4 årene viser; 2017: 2,41%, 2018: 1,14 %, 2019: 2,93%. 2020: 2,55%. Lavt sykefravær over tid. Legetjenesten har vært foreslått som nr. 4, både i 2018 og 2019. Fraværet i tjenesten har gått ytterligere ned fra 2019 til 2020.