Kommunen vil komme tilbake med nærmere datoer for stenging når entreprenøren er i gang med arbeidet.

Stengingen skyldes utskifting av overlyskassene på taket. Hallen vil ellers holde åpent underveis i det ordinære takarbeidet.