Nordreisa kommune ber deg om ikke å parkere bil med og uten henger på snuplasser på kommunale veier som eksempelvis Saraelv, Lilandveien, Rotsundelvdalen og andre steder. Parkerte biler og hengere hindrer brøyting av snuplass og gjør at brøytebilen ikke får snudd. Det er ikke forsvarlig om brøytebilen må rygge lengre strekk. Resultatet kan bli at en kommunal vei uansett lengde ikke kan brøytes, høvles eller strøs om brøytebilen ikke får snudd.  Konsekvensen kan være at verken du eller nødetatene kommer fram om det er behov.

Enkelte steder er det kombinerte snuplasser og parkeringsareal. 
Der slike finnes, kan du parkere på venstre side når du kommer til plassen

Veitrafikklovens § 3 gjelder også for sjåfører som gjør vintervedlikehold av kommunale veier.