Troms Fylkeskommune inviterer lag, foreninger, skoler og kommuner til informasjonsmøte om tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2009.

Troms Fylkeskommune fordeler på vegne av Kultur- og kirkedepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. I den anledning inviteres alle aktuelle søkere til informasjonsmøte om de generelle bestemmelser om fordeling av spillemidler.

Møtet finner sted onsdag 27. august kl 17.00 - 21.00 i Nordreisahallen på Storslett. Til dette møtet inviteres også aktuelle søkere fra Kåfjord og Kvænangen.

Forhåndspåmelding innen 22. august til:  johnni.handstad@tromsfylke.no eller på telefon 77 78 82 27 / 99 57 73 90. Se også www.tromsfylke.no for mere informasjon.

Troms Idrettskrets vil være tilstede og fortelle om aktuelle tema og saker som de er spesielt opptatt av og som berører idretten i Troms. Kontakt idrettskretsen på telefon 99 04 74 73 eller på www.idrett.no/troms for nærmere informasjon.