Nordreisa kommune har i dag 31.01.20 hatt møte med fylkesmannen, helseforetakene og kommunene i dag om Coronaviruset.  

Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen. WHO har imidlertid den 30.01.20 erklært situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise, og alle land må være forberedt på å håndtere smittede.

Forhindre smitte

Vi ønsker å begrense smitte og forhindre et utbrudd i Norge. Vedlagt informasjon retter seg mot personer som kommer til Norge, personer som jobber i kontakt med turister og personer som kommer til Norge, og hygieneinformasjon til publikum generelt. Det nye coronaviruset har ennå ikke kommet til Norge, men vi er i høysesong for influensa. Det er derfor ekstra viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkningen, slik at helsetjenesten kan ha bedre kapasitet til å håndtere eventuelt fremtidige smittede med coronavirus. 

Helsedirektoratet oppfordrer derfor til å henge opp plakat med generelle hygieneråd på steder der mange mennesker møtes.

Fylkesmannen videreformidler informasjon og råd fra sentrale myndigheter. Fylkesmannen kan bidra til å avklare spørsmål fra helsepersonell og virksomheter.  

Viktige nettsider for oppdaterte faglige råd om coronavirus:

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/nytt-coronavirus

WHO https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Info_til_deg_som_jobber_med_reisende-bokmal.pdf

Plaktat til reisende tre spåk.pdf

Vaner_som_forebygger_smitte_-plakat_bokmal.pdf