Flomsituasjon: elva har øket noe siste døgn, men er ikke i nærheten av storflom. Passert 4.14 m i dag kl 0800. Sannsynligheten for 50 års flom synker.

Det er ikke kommet inn noen meldinger om skader eller andre hendelser i løpet av helgen, og værsituasjonen har vært gunstig for Reisaelva og sideelver. 

Kommunens kriseledelse er beroliget over situasjonen. Værsituasjonen har vært gunstig for Reisaelva og sideelver, og kriseledelse er avviklet i denne fase. Nordreisa kommune følger med vannmåler Svartfossberget.