Nordreisa kommune følger de gjeldende nasjonale reglene for arrangementer ved avvikling av politiske utvalgsmøter, sist oppdatert 25.01.2021.
Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 
Dette vil i praksis bety følgende:
Utvalgsmøter avviklet på Halti kulturscene - utvalgsmedlemmer og tilhørere sitter i amfi på fastmonterte seter - maks 80 personer.
Utvalgsmøter avviklet på Rådhuset - maks 10 personer. Møtende streames direkte på kommunens Facebook side.
Politiske utvalgsmøter som gjennomføres digitalt på Teams blir tatt opp og publisert på kommunens hjemmeside i etterkant.
 
Denne uken er det følgende møter:
Helse- og omsorgsutvalget - torsdag 27.01.2021 kl 09:00 - Møtested Halti kulturscene
Driftsutvalget - torsdag 27.01.2021 kl 09:00 - Rådhuset - møtet blir tatt opp på  video og publisert på kommunens hjemmeside i etterkant
Formannskapet - torsdag 27.01.2021 kl 09:00 - Rådhuset - møtet blir sendt direkte via kommunens Facebooks side
 
Neste uke
Mandag 1. februar - oppveks-og kultur avholder sitt på rådhuset, møtet blir tatt opp på video og publiseres på kommunens hjemmeside i etterkant
Torsdag 4. februar er årets første møte i kommunestyret. Møtet blir avviklet på Halti kulturscene, i tillegg sendes det direkte på kommunens web-tv