Vi har kun en fagstilling på oppmåliing og oppdrag som prioriteres først er nye eiendommer/tomter hvor det skal bygges nytt. Deretter tar vi andre oppmålingssaker, tilleggsarealer og grensejusteringer og -påvisninger som er kommet inn i fjor. 

Saker som er kommet inn i år og som ikke angår tomter til nybygg, må derfor vente og blir antakelig ikke tatt før i starten august/september og videre utover. Det må også være tid til etterarbeid etter at oppmåling er foretatt ute.

Når det gjelder tilleggsarealer blir disse overdratt fra gammel til ny eier ved det som kalles for arealoverføring. Hvis hovedeiendommen som arealet skal overføres fra er pantsatt, må grunneier sørge for at det blir gitt pantefrafall fra pantehaver på arealet som skal overføres. Arealoverføring kan ikke gjennomføres før dette er gjort. Les mer her: https://kartverket.no/eiendom/eiendomsgrenser/grensejustering-og-arealoverforing 

Det er også en fordel at partene har skrevet klart en erklæring om arealoverføring før oppmåling blir gjort. Skjema finnes her: https://kartverket.no/eiendom/skjema/erklaring-om-arealoverforing

Hvis det er spørsmål angående dette, ta kontakt med oppmålingsingeniør Kristian Berg på tlf 77 58 80 54 / 91 82 27 43 (han er mye ute for tiden og kan være vanskelig å få tak i). Han kan også kontaktes på mail på adr: kristian.berg@nordreisa.kommune.no