Fra 16. august kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene, hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten eller omgangskretsen er smittet, dersom de testes jevnlig. Husstandsmedlemmer, kjærester og tilsvarende nære kontakter til den smittede må fortsatt i karantene. Ordningen vil også gjelde personer over 18 år dersom kommunelegen beslutter unntak fra smittekarantene ved testing. Dette vil kunne gjelde videregående skole og voksenopplæringen.

I Nordreisa kommune er det bestemt at helsepersonell skal oppsøke den aktuelle barnehagen eller skolen for testing. Det er kommuneoverlegen som definerer hvem som er nærkontakter til den smittede.

 

Kommuneoverlegen tar direkte kontakt med barnehagen/skolen for å avtale testing.

 

Skolen får ansvar for å organisere det praktiske med klassen/elevgruppen etter avtale med kommuneoverlegen:

  • Innhente samtykke til testing fra foreldre for barn under 16 år (samtykkeskjema kommer) Foreldre kan være med under testing dersom de ønsker det.
  • Stille med egnet rom
  • Lage et køsystem evt. holde klasser for seg selv dersom kommuneoverlegen ønsker dette. Organisere dersom noen foreldre ønsker å være til stede.

Fra ungdomsskole og oppover kan det være aktuelt med observert selvprøvetaking. Prøvetaking gjøres da av testpersonen selv under oppsyn og veiledning av helsepersonell. Helsepersonell utfører analyse og avlesning av prøveresultatet.

 

Det gjennomføres hurtigtester.

  • For barn over 12 år (ungdomsskole): Første test raskest mulig (dag 1) og deretter nye tester på dag 3 og 5.
  • For barn inntil 12 år samt 13-åringer på barneskole: 

Første test rasket mulig (dag 1) og deretter én ny test mellom dag 3 og 5. 

Dersom foresatte ikke ønsker at barnet/ungdommen deres skal inngå i et testregime, vil barnet/ungdommen omfattes av de vanlige reglene om plikt til smittekarantene.

 

 

Mer utfyllende informasjon kan finnes på FHI sine hjemmesider: Testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge - FHI