Noen steder er armaturer på plass, men er fortsatt mørke. Disse krever mer omfattende arbeid før strøm tilkoples.

Situasjonen er den at noen områder har felles linjer med strømforsyningen til bolighus langs vegene. En del av disse har ”blank” tråd. Der det er slik fellesføring, må vi skifte ut vår ”brytertråd” med ny isolert kabel. Dette er en bestemmelse som har med kravene til sikkerhet for de som arbeider på linjenettet, enten det er montering av nytt eller vedlikehold senere.

Når kabel skiftes må strømmen slås av på linjenettet. Dette betyr utkopling av strøm til boligene.
Derfor samler vi opp områder med slik ”mørke soner” og tar disse i en og samme operasjon. Men det vil ikke skje før etter nyttår. Utkopling av strøm til boligene rett før jul er uheldig. Vi antar strømutkopling og juleforberedelser ikke passer sammen..

Der det er teknisk og praktisk mulig, vil vi kople til strøm på veglysene. Men der sikkerhetsregler krever utskifting av uisolert strømførende ledninger, der blir ikke strøm tilkoplet før ledningene er skiftet. Og det blir etter nyttår.