Alvorlig svekket immunforsvar; 

Folkehelseinstituttet ønsker at flere med alvorlig svekket immunforsvar tar oppfriskningsdose. For de det gjelder blir dette fjerde vaksinedose.

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med coronaviruset.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose 3 md etter dose 3.
Det er god oppslutning om de tre første dosene, men det er fortsatt mange med alvorlig svekket immunforsvar som ikke har tatt oppfriskningsdose. Mange vil ha oppnådd god beskyttelse dersom de har fulgt de gjeldende anbefalingene, mens enkelte grupper, som f.eks. de organtransplanterte som er blant de pasientene med mest alvorlig svekket immunforsvar, kan selv etter fire doser ikke ha oppnådd god nok immunrespons og kan derfor ha behov for ytterligere doser.

Det åpnes nå derfor at behandlende lege/spesialist med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Er du i tvil om at du går under denne gruppen ta en samtale med fastlegen, behandlingsteamet ditt.

Behov for ytterlige doser til 80 år og eldre:

Folkehelseinstituttet ser ikke grunnlag for å gi en generell anbefaling om en ny oppfriskningsdose (fjerde dose) til alle over 80 år, men mener dette kan vurderes og velges av den enkelte.
Personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.
En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventeså øke.


Praktisk gjennomføring av ytterligere doser til eldre og personer med alvorlig svekket imunforsvar.

Ettersom tilbud om vaksine til personer 80 år og eldre ikke er en generell anbefaling, men en mulighet for den enkelte, kalles man ikke aktivt inn til vaksinasjon, du tar selv kontakt  med lokal covid-tlf. De med svekket immunforsvar avtales med lege/behandlingsteam.
.
Koronatelefon Nordreisa kommune.
Koronatelefon for spørsmål om korona og andre luftveissykdommer tlf. 77 58 81 14. 

Les mer om fjerde dose 80 år eller eldre på Folkehelseinstituttet:
 
Les mer om oppfriskningsdose for de med alvorlig svekket immunforsvar: