Jordmortjenesten i Nord-Troms vil ha redusert virksomhet på grunn av  Korona tiltak.

 Fødestua er stengt for all besøk. 

Fødende tas imot som normalt.

Alle som har timeavtale vil bli kontaktet på telefon. Ingen skal komme til fødestua eller kontrollsted uten at de har snakket med jordmor på telefon. Ingen ledsagere får tilgang ved kontroller. 

Far får tillatelse til å være med på fødsel om han ikke har symptomer på influensa/forkjølelse.

Gravide og fødende som trenger kontakt med Jordmor ringer 775 88126