I samarbeid med Halti næringshage er det utarbeidet følgende informasjon.

Krisesituasjon som har oppstått som følge av Covid-19 viruset gjør livet utfordrende for mange mennesker. Vi håper at dere er friske, og at dere og deres familier får forbli friske.

Vi ser samtidig at mange av bedriftene i Nordreisa og Nord-Troms får vanskeligheter. Særlig med tanke på likviditet, men også på grunn av usikkerheten i markedet: Når kommer markedet til å komme tilbake til «normalen»? Det er viktig at bedriften får tilført nok likviditet til å overleve i kriseperioden, samtidig som utviklingsarbeidet ikke må stoppe opp nå, fordi vi kommer til å returnere til normalen.

Vi ønsker å bidra på de områdene der vi kan. Våre medarbeidere holder nå på med en ringerunde til alle målbedrifter. Vi ønsker tilbakemeldinger på hvilke tiltak dere trenger på kort og lang sikt, slik at vi kan bistå dere på en best mulig måte fremover. Vi har hjemmekontor så lenge som myndighetene anbefaler dette, men er like tilgjengelig som før. Bare ring eller send en mail.

Halti Næringshage AS - prosjektledere og bedriftsrådgivere:

Johnny Mikkelsen bedriftsrådgiver, johnny.mikkelsen@haltinh.no tlf. +47 970 82 608

Einar Hamnvik, bedriftsrådgiver einar.hamnvik@haltinh.no tlf. +47 415 24 849

Trude Indrebø prosjektleder trude.indrebo@haltinh.no tlf. +47 917 69 578

Inger Birkelund prosjektleder  inger.birkelund@haltinh.no tlf. +47 920 55 728

Anja Thonhaugen prosjektleder  anja.thonhaugen@haltinh.no tlf. +47 994 21 411

 

Nordreisa kommune næringsutvikler:

Jan Fjære, jan.fjaere@nordreisa.kommune.no +47 417 06 134

 

NYTTIGE LINKER:

 

NYTTIG INFO FRA SPAREBANKEN

Samlet informasjon om bistandsmuligheter

https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/bedrift/info/urolige-tider.html

Råd og tips fra Sparebanken om bedriftsøkonomien

https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/nyheter/over-11-000-bedrifter-i-nord-norge-har-stoppet-driften--hva-gjor.html

 

NYTTIG INFO FRA INNOVASJON NORGE

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/  

 

NYTTIG INFO FRA NHO

Korona råd til reiselivet – spørsmål og svar

https://www.nhoreiseliv.no/nyheter/2020/korona-rad-reiselivsbransjen/

Råd til arbeidsgivere

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

Om regjeringens tiltakspakke og endringer som trer i kraft 19. mars. https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/nye-permitteringsregler-i-2020--regjeringens-tiltakspakke/

Utstyr til helsetjenesten https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/helseutstyr/

 

VIKTIG INFO TIL BEDRIFTER FRA FHI

Nasjonale pålegg fra Folkehelseinstituttet

https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende---som-gjelder-fra-klokken-18.0/

Brosjyre og video om korona viruset på flere språk

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

 

FRILANSERE OG SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE TILTAKSPAKKE:

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/koronasituasjonen/nyheter-om-korona/rilansere/

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/50445E/regjeringen-aapner-for-akutt-sosialhjelp-til-frilansere-og-naeringsdrivende    

 

NYTTIGE LENKER FRA NAV

Arbeidsgiver

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-min-situasjon

permisjon på grunn av Korona informasjon

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

permisjon skjema

https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/covid-19/permittering

Selvstendig næringsdrivende/frilanser

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon

Privatperson/ansatt

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon

 

DIGITAL SIKKERHET OG KORONA

Økt bruk av hjemmekontor og økt bruk av privat IT-utstyr som kobles opp mot jobb, bidrar til at bedriftens digitale domene blir mer utsatt for uønskede hendelser. Bedriftene oppfordres til årvåkenhet mot falske nettsteder og e-poster som angivelig sprer informasjon om koronaviruset, men som i stedet er satt opp for å spre skadelige, digitale virus.

Vi anbefaler dere å lese denne artikkelen fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som inneholder nyttig informasjon: https://www.nsm.stat.no/NCSC/ncsc-varsler/ncsc-varsel-i-forbindelse-med-koronaviruset/

 

 

Marius Johansen

Daglig leder Halti næringshage

 

Jan Fjære

Næringsutvikler Nordreisa kommune