Nordreisa kommune mener det foreløpig ikke er grunnlag for å holde ellers friske barn hjemme fra skoler og barnehager.

Nordreisa kommune følger råd fra nasjonale helsemyndigheter, og det innebærer at barnehager og skoler holdes åpne.  Etter det vi vet i dag er det heller ikke grunnlag for å si at barnehager og skoler har betydning for smittespredningen i samfunnet. Stenging kan medføre betydelige praktiske utfordringer for elevene og foreldrene. Vi anbefaler inntil videre heller ikke avlysning av undervisning.

Råd for barn som kan ha vært utsatt for smitte
Det er så langt (mandag 9. mars) ikke påvist smitte hos noen barn eller voksne i Nordreisa. Ved mistanke om koronavirus gjelder samme tiltak både for barn og voksne, hjemmekarantene i 14 dager, eller inntil smitte eventuelt er avkreftet. De aller fleste som blir smittet av koronavirus, blir ikke alvorlig syke. Barnehager og skoler bør for øvrig følge sine gjeldende rutiner ved sykdom hos barn. 

Karantene gjelder også for alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Områdene det gjelder pr. i dag er Hubei-provinsen i Kina, Iran, Sør-Korea, Nord-Italia og Østerrike (Tirol).

Foreldre oppfordres til å ha lav terskel for å holde barna hjemme ved sykdom. Ansatte ved skoler og SFO bes også utøve ekstra oppmerksomhet, og melde fra tidlig til foreldre og foresatte ved mistanke om at barn er syke. Det er viktig å snakke med barn/elever om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen. Det er laget en film med informasjon til barn som kan vises i skole. https://youtu.be/v1W249tl1vA

God hygiene
Foreldre,  foresatte og ansatte ved skoler, SFO og barnehager  henstilles om å sørge for at barna vasker hendene. God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Det anbefales håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk/bleieskift, før måltider og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales også å vaske hender når man kommer hjem. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er et alternativ, hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres. Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk for barn/elever/ansatte som hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales å bruke albuekroken. Folkehelseinstituttet anbefaler ikke at barn bruker munnbind.

Renholdstjenesten i kommunen kommer til å ha et ekstra fokus på berøringspunkter i skole og barnehage, som dørhåndtak, toalett, tørkepapirholder og vask.

Nyheter og oppdateringer legges fortløpende ut på kommunens hjemmeside.

Sektorleder for oppvekst og kultur
Siri Ytterstad