På politiets nettsider politiet.no vil du nå få informasjon om hvor du som ukrainsk borger som oppholder deg i Troms skal henvende deg, hvis du ønsker å søke om asyl.

De aller fleste steder i landet må du kontakte politiet på forhånd for å avtale tidspunkt til registrering. Dette gjelder også i Troms politidistrikt.

Telefonnummeret til oss for denne type henvendelser er 77 79 60 00. Selve registreringen vil foregå på politihuset i Tromsø, men altså kun etter avtale.

Når det gjelder organisert transport av ukrainske flyktninger, så er det viktig at de transporteres til Nasjonalt ankomstsenter i Råde kommune. Se UDI.no for mer informasjon om dette.

 

On the policewebsite politiet.no you will get information about where you as a Ukrainian citizen staying in Troms should contact if you wish to apply for asylum. 

In most places in the country, you must contact the police in advance to arrange a time for registration. This applies in Troms Police District.

The phone number for this type of enquiry is 77 79 60 00. The registration will take place at the police station in Tromsø, only by appointment.

When it comes to organised transport of Ukrainian refugees, it is important that they are transported to the National Arrival Centre in Råde. See UDI.no for more information.