Visit Lyngenfjord gjennomførte i fjor en undersøkelse om hva de som bor her tenker om reiselivet i regionen, og nå ønsker vi oss veldig gjerne flere svar. 

Det er flott og til stor hjelp om du kan sette av noen minutter til å svare på en liten spørreundersøkelse!

Spørreundersøkelse om reiselivet i Nord-Troms