Som ledd i arbeidet med å forhindre importsmitte har regjeringen besluttet å innføre obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge, gjeldende fra 02.01.2021 kl. 10.00.
Obligatorisk testing innføres i tillegg til eksisterende tiltak som:

  • krav om covid-19-test tatt <72 timer før innreise
  • krav om utfylt registreringsskjema ved ankomst til Norge
  • karantenekrav i 10 døgn

M 0Jwb D 0IP 1gR 6Ae 60AAAAAElFTkSuQmCC

For innreisende fra Storbritannia gjelder fortsatt kravene gitt i covid-19-forskriften § 4b

Spørsmål og svar om innreise til Norge