Nordreisa kommune har seks grunnskoler, hvorav fire er kommunale og to er private. Alle nye elever til de kommunale skolene skal meldes inn via vårt innmeldingsskjema. 

Nordreisa har tre kommunale grunnskoler som gir opplæring fra 1. klasse:

Elektronisk skjema: Innmelding skole