I forbindelse med ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2022-2025 kommer en påminnelse om innspill til handlingsdelen (vedlagt skjema). Dersom lag og organisasjoner har planer om å søke spillemidler for 2022 må tiltaket være registrert i denne planen.

 

Frist for innspill til kommunedelplanen og søknad om spillemidler er 01.10.21

 

Spørsmål kan rettes til Sigurd Aal Sellæg, Idretts og anleggskonsulent

Tlf: 41863333 og E-post: sigurd.sellag@nordreisa.kommune.no