Foto: Wenche Offerdal

Næringsutvalget i Nordreisa kommune har vedtatt at det skal iverksettes et forprosjekt omkring utvikling av infrastruktur i vår kommune, tilgode for kommunens innbyggere og en voksende reiselivsnæring. Med infrastruktur menes her eksempelvis sti- og løypenett, toaletter, parkeringsmuligheter, informasjon m.v. 

I denne forbindelse inviterer vi alle interesserte til et innspillsmøte, for å kartlegge status omkring eksisterende tiltak og nye planer, samt avdekke behov, utfordringer og muligheter for videre utvikling i Nordreisa.

Tid: mandag 19.mars, klokken 18.00

Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset

Påmelding finner du her!

 

Ved å sørge for bred involvering, gjennomgående kvalitet i hele kommunen, og en hensiktsmessig og tydelig ansvarsfordeling ift. drift og vedlikehold av denne type infrastruktur, kan et slikt prosjekt på sikt bidra til økt attraktivitet, bolyst og bred verdiskapning.

Dersom ditt lag/forening/virksomhet ikke har anledning til å delta på møtet, men ønsker å komme med innspill, ta gjerne kontakt med næringsutvikler på telefon eller e-post.

 

Kontakt:

Ida Wigdel, næringsutvikler

T: +47 77 58 80 53 / +47 99 59 36 32

E: ida.wigdel@nordreisa.kommune.no