I fjor samlet vi vel 35 lærere, bibliotekansatte og barnehageansatte fra hele Nord-Troms, som var veldig fornøyd med arrangementet.

Barnebokforum arrangeres av IBBY Norge, en frivillig organisasjon som har som mål å spre kunnskap om god barne- og ungdomslitteratur. Den ble stiftet i 1956 og er den norske seksjonen av International Board on Books for Young people (IBBY). Hvert år reiser erfarne foredragsholdere land og strand rundt i Norge og presenterer og kommenterer årets barne- og ungdomslitteratur. Målgruppa er alle ansatte i skoler, barnehager, skolebiliotekansvarlige og bibliotek. Vi oppfordrer derfor alle til å benytte denne anledningen til å gjøre seg kjent med årets barne- og ungdomsbøker!

I en tid hvor leseferdigheten blant barn og ungdom svekkes, vet vi det er viktig for læringsprosessen å lese mye. Som formidlere har man et ansvar å gi de rette anbefalingene til barn og ungdom slik at leselysten øker. Barnebokforum er en presentasjon av barne- og ungdomslitteratur som kan være til god hjelp i arbeidet med lesestimulering.

Her finner du programmet.

Man behøver ikke delta på hele dagen. Det er mulighet til å velge hvilke seminar man vil delta på. For ungdomsskolelærere er det f.eks. mest aktuelt med siste foredrag, barnehageansatte de to første seminarene. Vi oppfordrer alle skoler til i hvert fall å sende sine skolebibliotekansvarlige.

Deltakeravgift er kr 300,-. Dette inkluderer også en enkel lunsj i kantina på idrettshallen.
Vi har gjort avtale med Ulla Laberg og Regionkontoret i Nord-Troms slik at alle lærere i Nord-Troms får dekket deltakeravgift og lunsj fra dem. Dette er altså et gratis tilbud til skolene!

Bindende påmelding til Nordreisa bibliotek – tlf 77 77 05 55 eller på
e-post: bibliotek@nordreisa.kommune.no. Ved påmeldinga må man oppgi fakturaadresse.

Dersom noen heller vil delta på Barnebokforum som arrangeres i Tromsø tirsdag 2. desember (samme foredragsholdere), dekker Regionkontoret utgiftene der også for lærere fra Nord-Troms. Programmet vil bli lagt ut på Troms fylkesbiblioteks nettsider, med nærmere informasjon om påmelding her.

Med hilsen

Margrethe Haslund
Nordreisa bibliotek