Fagforbundet, KFO, Nasjonalt Foreldreopprop og Utdanningsforbundet står sammen for å markere Barnehagedagen 2005 over hele landet.

 

Vi vil derfor samles på Halti tirsdag 1. mars kl 1100 – 1300.

Der vil vi ha bilder fra hverdagen i barnehagen, arbeider/utstilling, temaer og prosjekt, og informasjon om hva og hvordan vi jobber i barnehagene.

 

Alle inviteres til å komme innom, men oppfordrer spesielt ledelsen i kommunen, politikere, oppvekstavdeling, media, skoler, videregående og foreldre til å komme.