Den digitale innspillskassen vil være åpen for tilbakemelding i perioden 4. oktober til 14. oktober 2022.

Utkastet til reiselivsstrategien finner du ved å klikke her.

For å komme med innspill - klikk her.

Reiselivsstrategien vil bli behandlet i Fylkestinget i Desember 2022.