Tilbudet fra Troms Røde Kors er beregnet på barnefamilier med svak økonomi over tid og med barn i alderen 6 – 13 år.

2017 - Invitasjon Ferie for alle.pdf

2017 - Søknadsskjema Ferie for alle.pdf

 

Første ferieopphold arrangerer de i tilknytning til påsken, ankomst torsdag 6.april på ettermiddag og hjemreise tirsdag i den stille uke etter lunsj.  I tillegg legger de opp til to sommerferie- og et høstferieopphold i år.

Troms Røde Kors håper at informasjonen kommer frem og at flere familier vil være interessert i å søke ferieopphold gjennom året. 

 

Velkommen Ferie for alle på Haraldvollen i 2017!