Møteledere: ordfører Hilde Nyvoll/varaordfører Karl Gunnar Skjønsfjell

 

AGENDA

1. Velkommen og innledning v/ ordfører eller varaordfører: Hvorfor er bærekraftig besøks-forvaltning så viktig i Nordreisa? 

2. Orientering om aktuelle prosjekter:

  • Orientering om det regionale prosjektet om parkeringsplasser, avfallshåndtering og toalettilbud, også i forhold til brukerbetaling v/prosjektkoordinator Rolf Johansen
  • Hvordan tenkes den regionale digitale skiltløsningen å bli et godt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkningen v/reiselivssjef i Visit Lyngenfjord Richard Paulsen

3. Hva kom frem som viktige behov på workshopen i februar 2019, og hvordan tas dette videre v/ næringsutvikler Jan F. Fjære

4. Hvilke utfartsområder og skuterløyper trenger parkeringstilbud, avfallshåndtering og/eller toalettilbud? Hvordan kan disse tilbudene driftes og vedlikeholdes? Innspill ønskes!

 

Ved spørsmål om arrangementet, kontakt Jan F. Fjære, telefon: 417 06 134 eller Sigurd Sellæg, telefon: 418 63 333.

Under arrangementet serverer kommunen kaffe og litt å bite i.

Vi ber interesserte deltakere sende en enkel påmelding, gjennom å svare på denne eposten med navnet sitt, innen tirsdag 16. juni.

Vel møtt!