Invitasjon til fagdag "Ansvarlig vertskap"

De 6 kommunene i Nord-Troms Kvænangen,Skjervøy,Nordreisa, Kåfjord, lyngen  og Storfjord har inngått ny arbeidsavtale med et firma som skal kontrollere at salgs- og skjenkestedene følger bestemmelsene i henhold til alkoholloven og alkoholforskriftene.

Den nye kontrolløren  «Nordfjeldske Kontroll as» startet opp med virksomheten 01.01.2017,og i løpet av 2017 vil Nordfjeldske være igang i alle kommunene. l den forbindelse er det derfor en glede å kunne invitere til en fagdag med fokus på bestemmelsene i alkoholloven og alkoholforskriften. Advokat Eskild Freibu vil ha en gjennomgang av lov m. forskrifter,og hovedtema for dagen vil være «ansvarlig vertskap».

Seminaret blir i kulturhuset i Olderdalen onsdag 15.02.2017. Vi starter kl.1000-og avslutter  kl.1445.

Påmeldingsfrist for seminaret er 06.02.2017.
Påmelding skjer til Kjell Nordli på telefon 40028545 l 915 72 136 eller på mailadresse kjell.a.nordli@lyngen.kommune.no

Deltakere på fagdagen vil være innehavere av skjenkebevillingene +ansatte  og saksbehandlere fra kommunene.

Seminaret er gratis. Deltakerne dekker reisen selv.

Det utstedes kursbevis til deltakerne etter fullført  kurs.Kursbeviset dokumenterer  at bevillingshaver ved å sende sine ansatte på kurset har oppfylt sin lovpålagte plikt til opplæring av de ansatte i Alkohollovens regelverk.

Velkommen til seminar!

For arrangementskomiteen, Kjell Nordli

 

Program for dagen:

1000- Velkommen l innledning
1015 -1200 Advokat Eskild Freibu
1200-1245 lunsj
1245- advokat fortsetter
1315- Nordfjeldske ved Tor Olaf Myhre
1345- diskusjon- erfaringsutveksling
1445- Avslutning