BOIF og Arena Bardufoss, Målselv kommune, inviterer ungdom i alderen 12-15 år til gratis aktivitetsuke/sommerleir på Arena Bardufoss, (Rustahøgda)
 
Gratis aktivitetsuke/sommerleir for U-skole elever i skoleferien på Bardufoss
Gjennom en tildeling fra Gjensidige-stiftelsen kan Bardufoss omegn Idrettsforening og Arena Bardufoss tilby gratis sommerleir for ungdomsskole-elever fra hele Troms i sommerferien.
Etter ett år med begrenset sosial omgang og aktivitet vil dette tilbudet favne om ungdom som vil oppleve og utfordre seg fysisk og i samvær med andre. Dette er også spesielt et tilbud ungdom som ellers ikke har anledning til et tilsvarende ferietilbud i sommer.
 
Innhold
Innhold i sommerleirene er faglig opplæring/instruksjoner og inkluderer sosiale kulturaktiviteter, trening og fysisk aktivitet
Programmet vil være spennende og meningsfylt. Det er et formål å gi ungdommen ferieopplevelse med trivsel og vennskap mellom ungdom fra hele Troms. Ungdommene blir mye ute i skog og mark, men det er ellers ingen krav til deltagelse ut over at ungdommene må ha normal fysisk form.
 
Kostnad og tid for gjennomføring
Ungdommene får gratis opphold og kost på Bardufosstun www.bardufosstun.no Reise til Bardufoss er den enkeltes ansvar, leiren korresponderer med regionens bussruter til Rustahøgda.
 
Aktivitetsuka gjennomføres i skoleferien tentativt 4 ganger, planlagt hhv i uke 25, uke 26, uke 32 og uke 33, fra mandag til fredag.
 
Påmelding/søknad
Ved stor pågang vil det kunne være en viss grad av seleksjon basert på behov og kjønnsfordeling.
  • Påmeldingen/søknad sendes på e-post og skal inneholde navn, adresse og alder.
  • Den skal inneholde kontaktinformasjon med telefonnummer og epost til pårørende.
  • Registrering/søknad skal inneholde en kort begrunnelse/motivasjon for å være deltager.
  • Frist for påmelding er senest søndag 6 juni, men noen bekreftelser sendes også ut fortløpende før dette.
  • Alle blir tilskrevet, de som skal delta får tilsendt skjema som foreldrene skal fylle ut. Det medfølger også arrangørens kontaktinformasjon, tentativ ukeplan og praktisk informasjon.
Mer informasjon fås ved å kontakte Arena Bardufoss eller aktivitetsleder Mathias Nymo telefonnummer 452 19 405. Registrering sendes til aktivitetsleder Mathias Nymo, epost mathiasnymo@hotmail.com