Nord-Troms friluftsråd jobber med nye turkart i 1:50 000 for Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy kommuner. Vi har nå fått første versjon av kartene til korrekturlesing, og håper dere har lyst til å hjelpe oss med dette. Vi trenger tilbakemelding på om ting som f.eks. hytter, stier og rasteplasser er plassert rett, om det er noe som er utelatt, eller kanskje er det noe som er uheldig plassert på kartene. Kom gjerne med forslag til navn på kartene.

For mer informasjon, se http://www.nordreisa.kommune.no/turkart-paa-hoering.5841539-113700.html.