Nordreisa kommune inviterer til folkemøte om temaplan for kulturminner på Halti kulturscene mandag 27.09 kl. 18:00

Nordreisa kommune arbeider for tiden med temaplan for kulturminner. Kommunen har forvaltningsansvaret for en rekke nyere kulturminner, og dette er et arbeid vi ønsker å konkretisere gjennom en temaplan. Prosjektleder Lise Brekmoe ved Nord-Troms museum vil fortelle hvordan arbeidet med temaplan for kulturminner legges opp. Vi ønsker veldig gjerne innspill fra våre innbyggere i dette arbeidet, og særlig er det viktig for oss å vite hvilke kulturminner som er viktige for befolkningen. Håper på gode samtaler om kulturminner og historiene bak dem.

 

Vel møtt!