IT-trøbbel

Postlistene til Nordreisa kommune er ikke lagt ut på internett siste 14 dager på grunn av problemer med programvaren. Postlistene vil bli lagt ut så snart systemet er oppe og går.

Web levert av CustomPublish AS