Lørdag 4.2.17 på Halti kl 11 – 15

  • 100-års markering av samenes første landsmøte og åpning av samisk uke i Nordreisa
  • Åpent museum
  • Åpent bibliotek
  • Utstillinger
  • Kulturkafé v/Kronebutikken catering
  • Salgsutstilling v/Hilde Lund

Program:

Kl. 11.00-12.00         
Halti kulturscene – markering av Tråante 2017 m/ bl.a. tale av ordfører Øyvind Evanger, foredragsholdere, musikk, joik v/Nordreisa kommune og Nord Troms vgs
Fri inngang
 
kl. 11.30-13.30          
Verksted for barn og unge – fletting av komagband v/Nord Troms museum
 
 Kl. 12.30                     
Kofte- og komagbandutstilling m/foredrag av Ragnhild Enoksen om Kulturtradisjon i Nord-Troms og Vest- Finnmark
Inngang: voksen 40,- /barn 20,-/ Familie 60,-
 
Kl. 13.00                   
Barnas eventyrstund – samiske eventyr og fortellinger v/Nordreisa bibliotek
 
Kl. 13.30                   
Omvisning i hovedutstillinga med kulturinnslag v/Kristin Mellem, Nord Troms museum
Inngang: voksen 40,- / Barn 20,- / Familie 60,-
 
VELKOMMEN!
BURES BOAHTIN!