Kjære Reisaværinger.

Da er 2018 snart historie og julehøytida står for døra. Jula er tid for ro og ettertanke, og de fleste av oss bruker tid sammen med familie eller de personene som betyr mye for oss. Noen av våre innbyggere føler seg derimot ensomme. Da er det viktig at vi andre viser omtanke og bryr oss. Jeg er derfor svært glad for alle dem som stiller opp og gjør det lille ekstra for å glede andre i jula. Slik som Nordreisa røde kors som arrangerer «en annerledes jul» på julaften. Det er så utrolig viktig at vi lykkes med å skape et varmt og inkluderende samfunn.

Det skjer mye i vår region og vår kommune, og det er positivt. Så lenge alle står sammen, bygger relasjoner og løfter i lag har vi alle muligheter til å bli en sterkere region i fremtiden. Når nå sammenslåingen av Troms og Finnmark til ett fylke blir gjennomført, vil vi ligge midt i det nye storfylke. Det vil gi oss muligheter som vi må vite å gripe. Her opplever jeg at regionen står samlet, det jobbes godt i Nord-Troms regionråd med fokus på infrastruktur, næring, utdanning og kultur.

Bolyst er viktig for vårt samfunn. Der må vi jobbe sammen, det offentlige og de frivillige. Det arbeides svært godt av frivillige i Nordreisa, både innen omsorg, kultur og idrett. Dette ønsker kommunen og støtte opp om, og har derfor 3-doblet det årlige beløpet til anleggsbidrag i år, samt at en nå oppretter et fond som det er mulig å søke støtte fra. Men bolyst henger også sammen med at det finnes arbeid. Kommunen ønsker å være en positiv bidragsyter til å skape arbeidsplasser, og har et godt samarbeid med næringsforeningen. Gjennom vårt næringsutvalg gir vi små og store bidrag til næringsutvikling og etableringer som gir nye arbeidsplasser til kommunen.

Jula handler som kjent om tradisjoner, og for meg handler det om å prioritere familien, roen og ettertanken. Jeg ønsker at alle skal ofre en ekstra varm tanke til noen vi kjenner som trenger det i julehøytida. Hvis vi tenker oss om kjenner vi alle noen som trenger litt ekstra oppmerksomhet.

Med dette vil jeg ønske alle innbyggere i Nordreisa og Nord-Troms en riktig god jul og et godt nyttår.

Øyvind Evanger

Ordfører