Kafe Nordlys

Det vil bli servert varmrett, kaker og kaffe.

Kafe Nordlys drives av MARBORG-Brukerorganisasjon på rusfeltet, som også stod bak det forrige tilbudet på Storslett. MARBORG driver flere rusfrie møteplasser i Nord Norge og vi er glad for å ha fått med oss organisasjonen videre på Storslett. www.marborg.no

Kafe Nordlys er en rusfri møteplass hvor tidligere rusavhengige og andre gis mulighet for sosial utvikling i et inkluderende og trygt miljø. I tillegg til å være et møtested tilbyr Kafe Nordlys noen aktiviteter og muligheter for gjestene. Disse er satt sammen på en slik måte at det skal gi et bilde av de muligheter som finnes innenfor rammene av et rusfritt liv.

 

Kafe Nordlys
Leonard Isaksens vei 10
9151 Storslett
Telefon 91883255
Epost: alexbenja@icloud.com