Møte i kriseledelse , beredskap flom 2020

 

Kaldere vær har medført til at vannstanden i Reisaelva har sunket siden i går, en god utvikling for flomsituasjonen.  Elven viser 550 m3/s pr kl 0800 i dag morgen. 50 års flom tilsier ca 690 m3/s, dvs 5,61 meters dybde på måler Svartfossberget.  

 

Vegen til Anebakkelv er fortsatt stengt ved snuplassen på Krakenes. Det har oppstått skader på vegen. Ut ifra et sikkerhetshensyn ber vi om at innbyggerne respekterer stengingen.

  

Har du informasjon som angår flom og snøsmelting for øvrig, både i forhold til bygninger, veger, ustabil grunn etc, ta gjerne kontakt med ordfører Hilde Nyvoll tlf 918 07 130.  

 

Ved akutte situasjoner må nødtelefonene kontaktes;

Brann: 110
Politi: 112
Helse: 113