Har du en bolig eller leilighet i Nordreisa som du kan leie ut ?

Nordreisa kommune har tidligere ovenfor statlige myndigheter forpliktet seg til å bosette 18 flyktninger i 2022, og disse flyktningene kan komme fra ulike deler av verden. 

Som følge av krigen i Ukraina har nå staten anmodet Nordreisa kommune om å øke antall flyktninger som skal bosettes fra 18 til 80 personer.  Kommunestyret skal i sitt møte 5. mai 2022 endelig avklare eksakt antall flyktninger som vi kan ta i mot for permanent bosetting.  

I tillegg til dette har Hero Norge inngått avtale med staten om drift av asylmottak i Storslett hotell-bygningen, med kapasitet på 180 flyktninger.

Videre er det allerede ankommet flyktninger fra Ukraina som selv har ordnet seg midlertidig bolig i kommunen vår.

I denne sammenheng kartlegger kommunen nå ledige boliger og leiligheter, og vi ønsker at de som kan være interessert i å leie ut boligen sin til formål bosetting av flyktninger kontakter Nordreisa kommune, enten via epost til postmottak@nordreisa.kommune.no eller pr. telefon nr. 77 58 80 00 (Servicetorget). 

Vi har behov for å vite følgende: Boligens adresse, størrelse (herunder antall soverom), når kan boligen stilles til disposisjon og andre forhold av betydning.

Nordreisa kommune vil løpende sende ut informasjon til boligeierne i forhold til behovet for å inngå leieavtaler.