Mattilsynet legger til rette for at flyktninger fra Ukraina skal kunne ta med seg familiedyrene sine til Norge, uten at dette skal medføre en risiko for spredning av dødelige sykdommer til mennesker og dyr her i landet. Mattilsynet håndterer mottak av kjæledyr som ikke oppfyller de dyrehelsemessige krav for innreise til Norge.
Ukraina er en ikke-listeført tredjestat i denne sammenheng. Det betyr at det ikke er god nok kontroll med rabiessituasjonen i landet. Det medfører at det er svært strenge krav til rabiesvaksinasjonsstatus av dyr som kommer fra Ukraina, for å unngå spredning av rabies til Norge og EU.

Travelling with pets from Ukraine

Ukraine is not a member of the EU and has an animal health status that differ from Norway, especially when it comes to rabies. There are normally strict rules for the entry of pets from Ukraine to Norway and other countries in the EU and EEA.

More information here