Daglig kjører mange av oss gjennom en eller flere tunneler i Nord-Troms. Sikkerheten i disse utvikles stadig. Ditt bidrag i dette arbeidet er å kjenne det viktigste utstyret – og hvordan du kjører trygt i tunneler. Her får du noen tips

for den daglige ferdselen gjennom tunneler, og hvis noe utenom det vanlige skjer. Det trenger ikke være en ulykke, men tekniske problemer som at du går tom forbensin eller punkterer. Her kan du se hvordan du kan bruke sikkerhetsutstyret i de mest moderne tunneler. God tur!

 

Kilde: Statens vegvesen

Nord Troms Brannvesen