Rikke er utdannet sykepleier. Hun er ikke ferdig utdannet kreftsykepleier, men jobber i stillingen - samtidig som hun tar en videreutdanning innen kreft. Rikke kommer opprinnelig fra Nordreisa.   

Kreftsykepleie er i hovedsak et oppfølgingstilbud for kreftpasienter og deres pårørende. Pasienter uten kreftdiagnose kan også ha behov for oppfølgings- eller støttesamtaler. Arbeidsoppgavene kan være informasjon og veiledning, oppfølgingssamtaler, koordinering av tjenester, lindring, behandling, omsorg og støtte i forhold til ulike plager som kan oppstå i forbindelse med sykdom eller behandling.   

Tjenesten er gratis og kan foregå i ditt hjem, over telefonen, eller på Rikke`s kontor på Sonjatun.   

 

Ta gjerne kontakt med Rikke på telefon: 48 99 47 25 

Eller e-post: rikke.kristiansen@nordreisa.kommune.no 

For mer informasjon, se Nordreisa kommunes hjemmeside (Kreftsykepleie - Nordreisa kommune).