Den kommunale planstrategien er planen for planene som skal lages i kommunestyreperioden. Strategien sier noe om hvilke planer kommunen skal utarbeide og når vi skal starte jobben med de enkelte planene.

Planstrategien kan du lese HER.