Nordreisa kommune har utarbeidet forslag til kommunal planstrategi for planperioden 2020-2023. Plan- og bygningsloven § 10-1, 2. ledd pålegger kommunen å innhente synspunkter fra statlige og regionale myndigheter og nabokommuner.

Det bør også sikres medvirkning blant kommunens innbyggere, lag og foreninger. Nordreisa kommune legger derfor ut på kommunens hjemmeside forslag til planstrategi 2020-2023 med utvidet høringsfrist pga. ferietid i seks uker for å innhente disse synspunktene og sikre denne muligheten for medvirkning.

Innspill kan sendes elektronisk til postmottak@nordreisa.kommune.no eller sendes Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett.

Frist for innspill settes til 14.08.2020.

Dokumenter: