Planen har følgende innhold:

  • bakgrunn, utvikling, planprosess og nåsituasjonen
  • målsetting, behov og ønsker om nye tiltak og anlegg
  • handlingsprogram for bygging av anlegg
  • status over eksisterende anlegg og aktivitet
  • oversikt over innspill og merknader som kom inn til planarbeidet

Plandokumentet er tilgjengelig her.

Ønske om kopi av dokumentet rettes til Servicetorget i e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no eller på telefon 77 58 80 00.