Kommunestyret vedtok i april at Nordreisa kommune avslutter drift av veilys langs alle riks- og fylkesveier.
Nordreisa kommune har meldt opphør av strømabonnementet fra 01. september 2018 på veilys langs riks- og fylkesveier.
Veieierne Statens vegvesen og Troms Fylkeskommune er informert om kommunestyrets vedtak. Henvendelser angående riks- og fylkesveier gjøres til Statens vegvesen.

Riksvei gjelder E6 fra Kåfjord grense til Kvænangen grense og Jubelen. 

Fylkesveier gjelder følgende strekninger;
FV357 Kjempebakkenveien og Vest-Uløyveien
FV866 Ravelseidet Indre og Bakkebyveien
FV351 Flyplassveien
FV352 Kildalveien
FV865 Høgeggveien og Reisadalen
FV355 Storvikveien
FV359 Storengveien