Bilderesultat for ledig stilling nordreisa                                                           

Nordreisa kommunestyre og oppvekst- og kulturutvalget har temadag 27.9.16, møtested er Nord-Troms videregående skole.

Temaet er «Kommunen som skoleeier» resultater, kvalitetsutvikling, ansvar, roller og dialog i et kraftfullt skoleeierskap

Rektorer, inspektører, klubbtillitsvalgte og ledere av FAU fra Storslett skole, Moan skole, Rotsundelv skole og Oksfjord oppvekstsenter er invitert til å delta.

Her er programmet for dagen:

Tid

Innhold

09:00

Åpning; Velkommen, formål, intensjon og prosess

09:10

Kort presentasjon

Litt om KS

Om dagen

09:20

Innsats og resultat

Sett fra utsida

 • Kvalitet
 • Innsatsfaktorer
 • Resultater
 • Vurdering av forholdet mellom ressursinnsats og resultat

Sett fra innsida

 • Hvordan vurderer kommunestyret resultatene sett i forhold til ressursinnsatsen?

10:25

Pause

10:40

Prosesser

Sett fra utsida

 • Vet vi noe om godt lærerarbeid?
 • Vet vi noe om lærerarbeidet i kommunen?
 • Vet vi noe om oppfølgingskulturen i kommunen?

Arbeid prosesser i Nordreisa

 • Ungdomstrinn i utvikling

Sett fra innsida

 • Hvordan vurderer kommunestyret kvaliteten på prosessene – undervisningen, oppfølgingen av skolene etc?

12:00

Lunch

12:45

Dialog

 • Det politiske ansvaret og utøvelsen av dette
 • Politikk, administrasjon og fag
 • Ansvarsplassering og oppfølging
 • Kom nærmere – men hvor nært?
 • Arenaer for dialog

13:30

Cafedialog

Problemstillinger:

 1. Hvordan kan politikerne bidra til bedre undervisning?
 2. Hvordan kan vi øke kvaliteten i læringen i skolene uten å tilføre ressurser?
 3. Hvilke arenaer for dialog mellom nivåene bør opprettes/ utvikles i kommunen?
 4. Hvordan kan vi sammen øke elevenes motivasjon for læring

14:30

Pause

14:40

Kort oppsummering fra gruppene

15:15

Hva nå?

15:45

Avslutning

16:00

SLUTT