Målet er å bidra til varig reduksjon av sykefraværet i kommuner i Norge.

 

Nordreisa kommune ble med i prosjektet våren 2018.

Flere virksomheter er kommet godt i gang med arbeidet. 

Alle ansatte er med når man jobber med dialogdukene ute i virksomhetene. 

IA-rådgiver, Johnny Knudsen, fra NAV Arbeidslivsenter er også ute i virksomhetene for å hjelpe til med dette arbeidet.

 

Her er resultatet av arbeidet med Dialogduken: NED-med sykefraværet ,hos Kultur-virksomheten.

Ned.jpg