Nordreisa kommunestyre har i dag behandlet saken om utbygging av Moan skole, og følgende er vedtatt:

Vedtak:
1.         Utbygging og renovering av Moan skole gjennomføres som planlagt, men prosjektet justeres ved at klasseromsarealene reduseres med ca. 200 kvadratmeter.
2.         Kommunestyret forutsetter at mest mulig av inventar og utstyr gjenbrukes, og at anskaffelse av nytt inventar og utstyr dekkes innenfor godkjent kostnadsramme.
3.         Budsjettramme inntil 131 millioner koner