I politirådsmøtene drøftes regelmessig kriminalitetsutviklingen i Nordreisa og Nord-Troms regionen. Politimesteren i Troms avholdt 10.05.22 et møte med alle ordførere og kommunedirektører i fylket (Troms), der kommunene fikk orienteringer i forhold til narkotika og andre alvorlige lovbrudd. For politiet er bekjempelse av organisert kriminalitet et satsingsområde. Mye av den alvorlige kriminaliteten blir begått av organiserte grupper og nettverk. Organisert kriminalitet kan være usynlig i hverdagen, men kan samtidig påvirke og endre samfunnsstrukturene. 

 

5043/22 Uttalelse - Organisert kriminalitet uønsket i Nordreisa

Kommunestyret 27.06.2022

Behandling

Innstillingen enstemmig vedtatt.

KS - 5043/22 vedtak

Nordreisa kommune tar avstand til organisert kriminalitet, herunder også ènprosentmiljøet som er personer og grupper som definerer seg utenfor det etablerte samfunnet og følger sine egne lover og regler.

Nordreisa kommune erklærer all form for organisert kriminalitet for uønsket i kommunen.

Nordreisa kommune vil bekjempe organisert kriminalitet med alle lovlige midler.

Nordreisa kommunen oppfordrer hele lokalsamfunnet, både lokalt næringsliv, frivilligheten og øvrige, til å stå samlet imot organisert kriminalitet.

Nordreisa kommune skal drive holdningsskapende arbeid sammen med politiet mot organisert kriminalitet og organisasjoner som støtter dette.

Sammen skal vi skape et trygt lokalsamfunn.