Møtet starter kl 10:00 og er åpent for alle. Møtet blir direkte overført på internett på kommunens hjemmeside. 

FO 1/18 Spørsmål til kommunestyret - driftsavtale mellom UNN-HF og Nordreisa kommune vedrørende drift av distriktmedisinsk senter DMS
RS 1/18 Referat fra Robek-møte 7. desember 2017
RS 2/18 Utlysning av midler - Kriseskjønnsmidler 2018
RS 3/18 Utlysning av midler - prosjektskjønnsmidler til fornying og innovasjon i 2018
RS 4/18 Årsmelding fra skogbruket i Nord Troms 2017.
RS 5/18 Årsrapport 2017 fra Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste
PS 2/18 Høringsuttalelse til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms
PS 3/18 Oppfølging av "temadag helse" 04.10.17
PS 4/18 Ny Storslett bru - vurdering av alternativer
PS 5/18 Innspill fra Nordreisa kommune til KS for tariffoppgjør 2018
PS 6/18 Ansettelse av rådmann fra 1.4.2019
Orienteringer
Visit Lyngenfjord orienterer om tjenesteavtalen.

Dersom innbyggere har spørsmål og synspukter i ulike saker, kan det rettes skriftlig spørsmål til ordføreren - klikk her for mer info